Exempel på vad man kan få hjälp med i hypnoterapi och  hypnoanalys.

Här är några exempel på vad man kan få hjälp med via hypnoanalys och hypnoterapi. I hypnoanalysen frigör vi det som orsakar problemet/-en.

 

Ångest och depression

Sorg

Skuld och skam

Bygga självförtroende och självaktning

Positiv självbild

Jag stärkande

Lycka genom förändrat tänkande

Offentliga framställningar

Bättre minne

Stamning

Sömnlöshet

Tics

Rodnande

Nagelbitande

Fobier

Andning och allergier

Rökning

Mod att förändra

Viktkontroll

Högt blodtryck

Smärta

Sexuella problem

Anorexi & Bulimi

m.m.