rePULSE

Milagre tar nu emot klienter för rePULSE från 18 år och uppåt.

Vad är rePULSE®?

rePULSE® är en välbeprövad arbetsmetod för Impulskontroll. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer. Med rePULSE® får du den kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över dina känslor och impulser.

Bristande Impulskontroll

Bristande Impulskontroll kan visa sig på flera olika sätt. En person som har för lite impulskontroll kan vara utagerande med oförmåga att kontrollera sina impulsiva beteenden. En person som har för mycket impulskontroll kan istället vara inåtvänd och visa tecken på depressiva beteenden. Oavsett vilken problematik man har med sin impulskontroll så kan man genom rePULSE® få den kunskap som krävs för att kunna förändra sitt beteende.

Hur fungerar rePULSE®?

Arbetet med rePULSE®metoden är uppbyggt utifrån 10 individuella samtal där man tillsammans undersöker och identifierar vad som ligger bakom olika beteenden och känslor. Under samtalen arbetar man som ett team bestående av en “Forskare” (som är expert på sig själv) och en “Forskarassistent”. “Forskaren” uppmuntras att sätta ord på sina tankar och känslor med hjälp av forskarassistentens undersökande frågor. Genom att identifiera olika känslor och lära känna sina reaktionsmönster kan forskaren därefter välja ett nytt agerande.

Träning av Sociala Färdigheter

I rePULSE® arbetar vi med de sociala färdigheter som krävs för att på ett bra sätt kunna samspela och kommunicera med andra för att lättare skapa goda relationer och förebygga onödiga konflikter.

 

Boka tid

rePULSE 10 steg innan man agerar på sina impulser.  till exempel vid oro/nedstämdhet (för mycket impulskontroll), problem med ilska (för lite impulskontroll).