Reikins grundare, Mikao Usui, formulerade fem grundprinciper som vägledning för personlig och andlig utveckling. I sin enkelhet rymmer de stor livsvisdom utan att bli specifika på ett sådant sätt att de motsäger några trosuppfattningar, andliga eller vetenskapliga. Många Reikiutövare upprepar principerna som en daglig meditation. Med några få ord ligger värdet och förståelsen i hur man tolkar dem.

Reiki är ingen religion, men kan däremot användas som ett verktyg för personlig och andlig utveckling, vare sig man är troende (oavsett religion) eller icke troende. 

Reikis fem principer

Bara för idag ska jag;

  • leva i tacksamhet

  • inte oroa mig

  • inte vara arg

  • utföra mitt arbete hederligt

  • jag visa kärlek och respekt för varje levande varelse