Reiki

Många har idag en stressig och ohälsosam livssistuation, både på jobbet och fritiden, som sätter sig som spänningar i kroppen och skapar obalans i hela systemet som i slutändan också kan leda till utbrändhet. Reikin kan vara till stor hjälp som rehabilitering.

Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder "universell" och ki, som betyder "livskraftenergi".

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

Reiki är en form av healing – ett ord som idag i många sammanhang är väldigt belastat – men förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte "tro på healing" för att det ska fungera. Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

På Karolinska Institutet (KI) har det bedrivits forskning om healing som visade bland annat på 85% snabbare sårläkning med healing än i kontrollgruppen. Även distans-healing fungerar. Det utesluter helt att healing är en placeboeffekt, utan istället en påverkanskraft i sig själv. Att förstå hur healing fungerar blir en uppgift för fysiker. (Newsvoice, 8 december 2014). 

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar "må-bra-hormoner" i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som används vid exempelvis akupunktur och akupressur. 

Reiki healing utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe. Man utgår från att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar. Genom beröring löser man upp spänningarna, både fysiskt och mentalt, och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början. Reiki lindrar smärta, sänker stress och ökar välbefinnandet.

Ofta har vår kropp och vårt psyke lösningen på våra problem, men har tappat ”tillgången” till den. Reiki tillför inte klienten något nytt, utan hjälper personen att läka sig själv. 

Vid allvarliga sjukdomstillstånd ska man alltid söka läkarvård i första hand, och vill man komplettera med Reiki ska man alltid fullfölja den behandling läkaren föreskriver.

Reiki kan inte ersätta konventionell cancervård, kirurgi eller psykiatrisk vård. Däremot kan Reiki utgöra ett värdefullt komplement till dessa, som man gör i exempelvis USA, Storbritannien och Frankrike.

Reiki ger en mjuk, djupavslappnande känsla. Tillståndet är mycket behagligt och många somnar. Något som vanligtvis förknippas med Reiki är utövarens varma händer. Under Reikibehandling upplever många värme och "att det pirrar". Värmen kommer från Reikiutövarens varma händer och fortplantar sig genom kroppen. Kroppens energi flödar genom energibanor som finns över hela kroppen. Det gör att man kan känna värme i fötterna trots att utövaren håller sina händer på axlarna. Reikin går dit den behövs. 

Hur Reikienergin ska användas bestämmer klientens egen kropp. Man brukar säga att Reiki prioriteringsläker. Energin går till det som klienten har störst behov av att få hjälp med för tillfället. Generellt läker nyss uppkomna skador snabbare än gamla skador. 

Under en Reikibehandling ligger klienten oftast på en behandlingsbänk, men kan också utföras när klienten sitter på en stol.  

Reikiutövaren lägger händerna på olika punkter på klientens kropp (eller håller dem strax ovanför), antingen enligt ett standardschema eller nichade efter klientens behov. Vanligtvis börjar man med huvudet och kroppens framsida, för att fortsätta till baksidan från skuldrorna och ner till fötterna. En normal behandling tar cirka en timme. 

Efter behandlingen följer ofta ett kortare samtal om både klientens och Reikiutövarens upplevelse, vilka kan vägleda klienten i vidare bearbetning av tankar och känslor som kommit upp i samband med behandlingen.

Reiki är godkänd som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Det innebär att om du har ”friskvårdspeng” på jobbet kan du använda den till Reikibehandlingar. För dig som är arbetsgivare innebär det att Reikibehandlingarna är avdragsgilla på samma sätt som exempelvis massage.