Skyddet av dina personuppgifter

Som kund på Milagre är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar vi och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter.

GDPR gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig: bilder, adress, e-postadress, telefonnummer m.m.

Vad har vi uppgifterna till?

Boka direkt

Milagre har ett samarbete med ”Bokadirekt” där kunder kan boka tid för behandlingar via internet. Milagre är ansvarig för registerhållning av kunder. Bokadirekt agerar personuppgiftsbiträdet på Milagres uppdrag.

Kundens kontaktuppgifter sparas i ”Bokadirekt” så länge kunden är aktiv som kund hos Milagre. När kunden inte längre är aktiv tas personuppgifterna bort i "Boka direkt" senast en månad efter avslut. Vid Hypnoanalys sparas kontaktuppgifterna i "Boka direkt" ett år efter sista terapisession. Milagre för inga anteckningar i Bokadirekt-kontot som innehåller känsliga uppgifter.

Milagre ser till att dina personuppgifter är tryggt förvarade.

Övrigt

Din e-postadress kan komma att användas till att informera om tjänster och produkter. Denna behandling berättigar intresse att utveckla, förbätta och sälja tjänster och produkter samt bibehålla en god kundkontakt.

Kundens kontaktuppgifter förs inte vidare till tredje part.

Du kan när som helst meddela Milagre om du som kund motsätter dig att personuppgifterna behandlas för profilering Då upphör vi naturligtvis med detta.

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av Milagre samt även begära rättelse av dem. Vidare kan du begära begränsning av behandling av dina personuppgifter och har rätt till radering av dem.

 

Med vänlig hälsning

Katri Kalemäki
Hypnoterapeut/socionom
Milagre