TLT & REGRESSIONSTERAPI

Utforska dina tidigare liv genom TLT (Tidigare Liv Terapi) och regressionsterapi. Regression står för återgång. Man går tillbaka till det tillfället där problemet uppstod och det kan vara i det här livet eller tidigare liv. Man kan också låta själen visa vägen i vad det är man är i behov av att se just nu för att utvecklas som person. Man behöver inte tro på tidigare liv för att ha uppleva ett tidigare liv. Upplevelsen är tillgänglig för alla som vill även om man aldrig kan garantera att så sker. 

Olika problem som det t.ex. kan handla om oförklarliga fysiska och/eller psykiska problem. Rädslor och fobier av olika slag Dåligt självförtroende Problem i relation/relationer.

Ur terapeutisk synvinkel spelar det ingen roll om upplevelsen av det tidigare livet är historiskt sant, en inre omstrukturering, parallellt liv eller någon form av psykiskt implantat. Huvudsaken är att klienten känner en förbättring i nuet. Det kan ta 1-4 sessioner att nå resultat.